اولین تصاویر از انفجار انتحاری در پاکستان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید