یک مجروح و مفقود ایرانی در انفجار استانبول

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید