عکس: سالگرد درگذشت والده روحانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید